Gemeenskapsradio

Wat is Gemeenskapsradio?

Radiowese in Suid-Afrika word in drie kategorieë verdeel, naamlik publieke, kommersieël en gemeenskap. Publieke radio is die radiostasies wat aan die openbare uitsaaier, die SABC behoort en hiervan is RSG die Afrikaanse openbare radiodiens. Kommersiële radiodienste is in die besit van privaatmaatskappye wat hierdie dienste suiwer vir winsbejag bedryf. In hierdie kategorie val byvoorbeeld OFM, Jacaranda en Highveld Stereo. Hierdie dienste het ook meer as een sender en bedien 'n wyer gehoor. Gemeenskapsradio het een frekwensie en een sender en bedien 'n kleiner belangegroep. Daar is tans meer as 200 gemeenskapsradios in Suid-Afrika.

Gemeenskapsradio het sy ontstaan gehad nadat die Onafhanklike Uitsaai Owerheid van Suid-Afrika (IBA) tans ICASA, ingestel onder Wet 153 van 27 Oktober 1993 soos gewysig deur die huidige regering, die totale uitsaaibedryf in Suid-Afrika herstruktueer het.

Die lede van ICASA word deur die parlement aangestel wat die belangrikheid van die onafhanklikheid van radiowese in Suid-Afrika bevestig.

Die primêre taak van ICASA binne die mandaat aan hulle gegee met betrekking tot radio-kommunikasie, is om ontspanning, opvoeding en inligting te verskaf aan die luisteraars.

Binne die bestek van die eerste twee jaar is 80 gemeenskapsradiostasies gelisensieer verteenwoordigend van die breedste spektrum van geografies en belange groepe. Met die konsep van gemeenskapsradio het ICASA dit ten doel om nuwe lewe te blaas in uitsaaiwese waar die gemeenskap bemagtig word op die terrein van uitsaaiwese. ICASA poog om radio-kommunkasie aan alle sektore van die populasie te voorsien sowel as om ’n diversiteit van programme te bevorder.

Gedurende 1997 het ICASA aansoeke ingewag vir vier jaar gemeenskapslisensies en is 250 aansoeke ontvang van regoor die land. Verhore is gehou om die behoefte en bestaansreg van die radiostasies waarvoor aansoek gedoen is, te bepaal. In die hele proses van beoordeling van die aansoeke is baie klem gelê op die versekering dat daar betekenisvolle gemeenskapsbetrokkenheid sal wees en dat die diens sal voldoen aan die behoeftes van die gemeenskap.

Die gemeenskapsradio-beleidsdokument meld twee soorte gemeenskapsradiodienste naamlik:

  • Geografiese gemeenskap: ’n Diens wat gelewer word aan ’n gemeenskap wie se gemeenskaplikheid hoofsaaklik bepaal word deur die inwoning in ’n spesifieke geografiese gebied.
  • Gemeenskaplikheid van belang: ’n Diens wat gelewer word aan ’n gemeenskap met ’n bepaalde gemeenskaplikheid van belange, byvoorbeeld akademiese instellings, taal en religieuse groeperinge.
  • Overvaal Stereo se uitsaailisensie is in hierdie laaste kategorie. Ons lisensie bepaal dat ons vir die Christen-Afrikaner uitsaai. Met ander woorde ons programsamestelling moet ons byval vind by hierdie luisteraars.