overvaal new weblogo

Wat jy moet weet oor ons

Buiteuitsendings

Koste sluit in:

  • Overvaal Stereo saai uit vir 5 ure op perseel
  • 24 Advertensies vir 6 dae voor die buiteuitsending (2 binne en 2 buite spitstyd advertensies). Die advertensie meld slegs die datum/s en doel van die uitsending.
  • 5 telefoniese oorskakelings van 10 minute
  • Spesifieke programme kan direk van die perseel uitgesaai word


Voorwaardes van buiteuitsending:

  • Die adverteerder moet ons van ‘n kragpunt voorsien.
  • 50% Deposito betaalbaar met bespreking.
  • Die balans in betaalbaar 2 weke voor die buiteuitsending.
  • Geen buiteuitsendings sal op Sondae plaasvind nie.
  • Geen tabak of dobbelary sal geadverteer word nie.
  • Die omroeper/s en tegniese span wat by die buiteuitsending werk moet van kos voorsien word deur die adverteerder.


Bespreking is onderhewig aan die beskikbaarheid van die datum.